ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
 • Phát hành đầu tháng 3/2018
 • TẠP CHÍ
 • MamaTabi Số Mùa Xuân 2018
 • URL
 • Phát sóng 18/02/2018
 • T V
 • Chương trình Góc buổi sáng! của SanTV
 • URL
 • Phát hành 22/12/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “Keisho Nabi” số tháng 2/2018 
  Góc sở thích - đồ chơi
 • Sản phẩm đăng tải: Mini KITCHEN
 • URL
 • Phát hành 22/11/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “Keisho Nabi” số tháng 1/2018 
  Góc sở thích - đồ chơi
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ BA LỤC LẠC
 • URL
 • Phát hành 21/10/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “KEISHO NABI” số tháng 12/2017 
  「Góc sở thích - đồ chơi」
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
 • URL
 • Phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí Anfan bản Đông Bắc số tháng 11/2017
  Quà tặng độc giả
 • Sản phẩm đăng tải: THĂNG BẰNG ĐỘNG VẬT
 • URL
 • Phát hành 22/09/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “KEISHO NABI” số tháng 11/2017 
  Góc sở thích - đồ chơi
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ MÔ HÌNH XE
 • URL
 • Phát hành 08/09/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí Anfan bản Đông Bắc số tháng 9-10
  Quà tặng độc giả
 • Sản phẩm đăng tải: BẢNG CHỮ CÁI ABC
 • URL
 • Phát hành 31/08/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng Shogakkan “Sách trẻ sơ sinh” số tháng 10/2017
  Bản đi kèm “Góc thông tin dành cho bé”
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ BA LỤC LẠC
 • URL
 • Phát hành 22/08/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “KEISHO NABI” số tháng 10/2017 
  Góc sở thích - đồ chơi
 • Sản phẩm đăng tải: THĂNG BẰNG ĐỘNG VẬT
 • URL
 • Phát hành 12/08/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “Hiyoko Kurabu” số tháng 9
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ BA LỤC LẠC
 • URL
 • Phát hành 22/07/2017
  (Liên tục 6 tháng từ số tháng 9/2017)
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng “KEISHO NABI” số tháng 9
  Góc sở thích - đồ chơi
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ XẾP HÌNH KHỐI
 • URL
 • Phát hành 13/07/2017
 • TẠP CHÍ
 • Tạp chí tháng『teniteo』bản Aichi số tháng 8 
   Trang Tin tức
 • Sản phẩm đăng tải: BỘ BA LỤC LẠC
 • URL
 • Phát hành 03/07/2017
 • B Á O
 • Báo Nikkei Ryutsu (MJ) Trang Sản phẩm mới “Chơi”
 • Sản phẩm đăng tải: Mini KITCHEN
 • URL